Հայտարարություն_Եղվարդի տ/բ_13.06.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Եղվարդի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-225) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Զառա Մեջլումյանը, որը 2019թ. հունիսի 13-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: