Հայտարարություն_Գյումրիի տ/բ_13.06.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Գյումրու տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-488) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Արա Մովսիսյանը:

Արա Մովսիսյանը հրաժարվել է տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելուց: