ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2018 թվականը ներառյալ կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

 

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2016թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. ապրիլ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. հոկտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. հուլիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. հունիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. հունվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. մայիս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. մարտ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. փետրվար ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ ՍԱՊԾ աշխատակազմի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից 2017թ. օգոստոս ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռիսկերի կառավարման վարչություն

Քարտուղարություն

Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի վարչություն

Անձնակազմի կառավարման բաժին

Թեժ գիծ

Իրավական ապահովման և դատական գործերի վարչություն

Կենսաթոշակային ապահովության, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչություն