Հայտարարություն_Գյումրիի տ/բ_06.06.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

       Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Գյումրու տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-481) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սվետլանա Կարապետյանը և Արա Մովսիսյանը:

Սվետլանա Կարապետյանը 2019թ. հունիսի 6-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: