Հայտարարություն Մաշտոցի տ/բ_27.05.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մաշտոցի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-4.1-166) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Նաիրա Գաբրիելյանը, որը 2019թ. ապրիլի 9-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: