Հայտարարություն_Մարալիկի տ/բ_27.05.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մարալիկի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-493) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Լիլիթ Նիկոլյանը, որը 2019թ. մայիսի 27-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում:

 

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մարալիկի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-492) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Ժաննա Հակոբյանը:

Ժաննա Հակոբյանը հրաժարվել է տվյալ պաշտոնը զբաղեցնելուց: