Հայտարարություն_Գյումրու տ/բ_13.05.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

   Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Գյումրու տարածքային բաժնի պետի (ծածկագիր՝25/1-2.3-178) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Կարեն Մալխասյանը, որը 2019թ. մայիսի 13-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: