Հայտարարություն_Մարտունու տ/բ_22.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մարտունու տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-202) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Արտաշես Խաչատրյանը, Շուշաննա Երեմյանը, Արփինե Մելքոնյանը, Մարինե Խաչատրյանը, Լիլիթ Սիսակյանը, Տաթևիկ Հակոբյանը և Խաչանուշ Ադիլխանյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 22-ից նշանակվել է Արտաշես Խաչատրյանը: