Հայտարարություն_Ծառայություն_19.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ռիսկերի կառավարման վարչության տեղեկատվական համակարգերի շահագործման բաժնի առաջին կարգի մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-140) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Վահե Եղիազարյանը, որը 2019թ. ապրիլի 19-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: