Հայտարարություն_Շենգավիթի տ/բ_18.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Շենգավիթի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-313) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Գայանե Մկրտչյանը և Նարինե Ղազարյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է Գայանե Մկրտչյանը: