Հայտարարություն_Դավթաշենի տ/բ_18.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Դավթաշենի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-172) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Փառանձեմ Փափազյանը և Մարիամ Սողոմոնյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է Փառանձեմ Փափազյանը: