Հայտարարություն_Կենտրոն_2 տ/բ_18.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության «Կենտրոն-2» տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-298) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Մարգարիտ Ստեփանյանը, որը 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: