Հայտարարություն_Սպիտակի տ/բ_17.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Սպիտակի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-213) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Աննա Խաչատրյանը, որը 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: