Հայտարարություն_Վանաձորի տ/բ_17.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Վանաձորի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-448) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Սրբուհի Մխիթարյանը, որը 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: