Հայտարարություն_Գավառի տ/բ_17.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Գավառի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի(ծածկագիր՝25/1-4.1-198) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Լուսինե Թոռչյանը, Հովհաննես Հերգնյանը և Վազգեն Հակոբյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է Լուսինե Թոռչյանը: