Հայտարարություն_Էջմիածնի տ/բ_17.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Էջմիածնի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝25/1-3.2-394) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Նարինե Ղազարյանը, որը 2019թ. ապրիլի 17-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: