Հայտարարություն_Մարտունու տ/բ_16.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Մարտունու տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր` 25/1-3.2-413) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Դավիդ Սիմոնյանը, Թեհմինա Ղազարյանը, Շուշաննա Երեմյանը և Արտաշես Խաչատրյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 15-ից նշանակվել է Դավիդ Սիմոնյանը: