Հայտարարություն_Վանաձորի տ/բ_10.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Վանաձորի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի(ծածկագիր՝25/1-4.1-215) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սրբուհի Մխիթարյանը և Սոսե Սարուխանյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. ապրիլի 9-ից նշանակվել է Սոսե Սարուխանյանը: