Հայտարարություն_Գորիսի տ/բ_10.04.2019

   Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

  Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Գորիսի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-244) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Կատարինե Մելքումյանը, որը 2019թ. ապրիլի 9-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: