Հայտարարություն_Կոտայքի տ/բ_10.04.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

       Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Կոտայքի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-460) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Նարինե Ավագյանը, որը 2019թ. ապրիլի 9-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: