Հայտարարություն_Տաշիրի տ/բ_31.01.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Տաշիրի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-451) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Մանուշակ Խաչատրյանը, որը 2019թ. հունվարի 31-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: