Հայտարարություն_Արարատի տ/բ_28.11.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Արարատի տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-382) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել է Տաթևիկ Գալստյանը, որը 2018թ. նոյեմբերի 27-ից նշանակվել է այդ պաշտոնում: