Հայտարարություն_Ծառայություն_15.11.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Ներքին աուդիտի բաժնի  գլխավոր մասնագետի  (ծածկագիր՝ 25/1-3.1-41)  ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել  են  Քրիստինա Մկրտչյանը, Մելինե Ղալեչյանը և Արման Պետրոսյանը:

Այդ պաշտոնում 2018թ. նոյեմբերի 15-ից նշանակվել է Քրիստինա Մկրտչյանը: