Հայտարարություն_Ծառայություն_09.11.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

    Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության կենսաթոշակային ապահովության, նպաստների և դրամական այլ վճարների վարչության ուսումնամեթոդական բաժնի պետի (ծածկագիր` 25/1-2.2-39) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել են Սուրիկ Գրիգորյանը, Արամայիս Շահբեկյանը, Արմենուհի Փոստոյանը և Միքայել Մովսիսյանը:

Այդ պաշտոնում 2018թ. նոյեմբերի 9-ից նշանակվել է Արամայիս Շահբեկյանը: