Հայտարարություն_Սիսիանի տ/բ_05.11.2018

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Սիսիանի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-251) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմումներ չեն ներկայացվել: