Վարչապետի որոշումներ

 1. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ամիրշադյանին Սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 2. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ս.Ղամբարյանին Սոցիալական ապահովության ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 3. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ս. Ղամբարյանին Սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 4. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա. Բոշյանին Սոցիալական ապահովության ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 5. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Բոշյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 6. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ.Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 7. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Հ. Սահակյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 8. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 9. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Ղազարյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»
 10. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի պաշտոնից ազատելու մասին»
 11. ՀՀ վարչապետի որոշումը «Ա.Աբրահամյանին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետ նշանակելու մասին»