Գլխավոր Վիճակագրություն 2015-2016թթ. վիճակագրական տվյալներ

2015-2016թթ. վիճակագրական տվյալներ

Կենսաթոշակառուների թիվն ըստ կենսաթոշակի տեսակների

Կենսաթոշակի միջին չափն ըստ կենսաթոշակի տեսակների (ՀՀ դրամ)

Փոխհատուցման գործակիցը

Բեռնվածության գործակիցը

Կենսաթոշակների վճարումն ըստ վճարում իրականացնող ծառայությունների