Գլխավոր Վիճակագրություն 2011-2014թթ. վիճակագրական տվյալներ

2011-2014թթ. վիճակագրական տվյալներ

Կենսաթոշակառուների թիվն ըստ կենսաթոշակի տեսակների

Կենսաթոշակի միջին չափն ըստ կենսաթոշակի տեսակների  (ՀՀ դրամ)

Փոխհատուցման գործակիցը

Բեռնվածության գործակիցը

Կենսաթոշակների վճարումն ըստ վճարում իրականացնող ծառայությունների