Գլխավոր Վիճակագրություն 2006-2010թթ. վիճակագրական տվյալներ

2006-2010թթ. վիճակագրական տվյալներ

Կենսաթոշակառուների թիվը ըստ կենսաթոշակի տեսակների

 

Կենսաթոշակի միջին չափը ըստ կենսաթոշակի տեսակների

Փոխհատուցման գործակիցը


Բեռնվածության գործակիցը

Համակարգի բեռնվածության գործակիցը

*Կենսաթոշակառուների թվաքանակի, կենսաթոշակների միջին չափի, միջին աշխատավարձի չափի, աշխատունակ բնակչության թվաքանակի, վարձու աշխատողների թվաքանակի թվերը ներկայացված են՝ ըստ  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության