Գլխավոր Ծառայություն Հաշվետվություններ Ընդհանուր Տարածքային ստորաբաժանումներ Տեղեկատվություն ծառայության աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

Տեղեկատվություն ծառայության աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների կողմից 2016թ. նոյեմբեր ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

  ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ  ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՈՅԵՄԲԵՐ ԱՄՍՎԱ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(օրական)

Հ/հ Օրը, ամիսը, տարին Կենսաթոշակներ Նպաստներ
Երեխայի ծննդյան

միանվագ նպաստ

Մինչև 2 տարեկան

երեխայի խնամքի նպաստ

Մայրության նպաստ
Հաշվառված Ավարտված (դրական լուծում ստացած) Ավարտված (մերժված) Հաշվառված Ավարտված (դրական լուծում ստացած) Ավարտված (մերժված) Հաշվառված Ավարտված (դրական լուծում ստացած) Ավարտված (մերժված) Հաշվառված Ավարտված (դրական լուծում ստացած) Ավարտված (մերժված)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 14.11.2016 1647 1256 13 166 151 5 122 78 15 128 107 0
2 15.11.2016 1607 1352 28 201 132 29 101 44 22 127 103 7
3 16.11.2016 1448 1593 34 233 176 7 87 96 9 107 132 2
4 17.11.2016 1286 1480 45 202 239 4 90 72 20 99 82 4
5 18.11.2016 1678 1752 46 176 156 3 90 55 8 116 97 3
6 21.11.2016 1728 1538 16 204 108 2 97 85 4 157 65 3
7 22.11.2016 1500 1516 35 220 191 7 83 89 16 116 127 3
8 23.11.2016  1432 2060 42 239 230 4 94 75 10 107 127 2
9 24.11.2016 1453 2030 45 211 355 9 94 113 10 105 185 4
10 25.11.2016 1763 2222 59 194 258 3 96 144 10 93 122
11 28.11.2016 2062 3337  91 186 198 11  154  138  11 128 117  9
12 29.11.2016 1126 882 39 261 580 12 136 290 10 94 277 2
13 30.11.2016 739 262 8 241 528 16 130 270 33 96 229 6
 ԸՆԴԱՄԵՆԸ 19469 21280 501 2734 3302 112 1374 1549 178 1473 1770 45