ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության աշխատակազմը հայտարարում է մրցույթ` հետևյալ թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար`

Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների – 2016 թվականի մայիսին կայանալիք մրցույթների հայտարարություններ (Ծառայություն)
Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների – 2016 թվականի հուլիսին կայանալիք մրցույթների հայտարարություններ (Մաշտոցի տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնի – 2016 թվականի հուլիսին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Ծառայություն)
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Էրեբունու տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Շենգավիթի տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Ծառայություն)
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Եղեգնաձորի տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Դավիթաշենի տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր թափուր պաշտոն – 2016 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Էրեբունի-Նուբարաշենի տ/բ)
Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր և առաջատար թափուր պաշտոններ – 2017 թվականին կայանալիք մրցույթի հայտարարություն (Ամփոփ վերլուծությունների և մոնիթորինգի, Մալաթիա-Սեբաստիայի տ/բ)