Գլխավոր Միջազգային համագործակցություն Միջազգային վիճակագրական տվյալներ

Միջազգային վիճակագրական տվյալներ

Կենսաթոշակի և աշխատավարձի նվազագույն չափերը 01.07.2015 թվականի դրությամբ

Երկիր Ազգային արժույթ
ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն չափ 01.07.2015թ. 
դրությամբ
ազգային
արժույթի
փոխարժեքը
ԱՄՆ 1 դոլարի  
նկատմամբ
 կենսաթոշակի  աշխատավարձի
Ադրբեջան մանաթ
դոլար ԱՄՆ
100,00

95,39

105,00

100,16

1,0483
 Հայաստան  դրամ
դոլար ԱՄՆ
    16 000,00

33,86

55 000,00

116,39

 472,53
 Բելառուս բել. ռուբլ

դոլար ԱՄՆ

1 493 780,00

97,34

  2 100 100,00

136,85

 15 346,0
 Վրաստան լարի

դոլար ԱՄՆ

150,00

66,77

135,00

60,09

2,2465
 Ղազախստան  տենգե

դոլար ԱՄՆ

34 874,00

187,29

21 364,00

114,74

 186,2
 Ղրղզստան սոմ

դոլար ԱՄՆ

1 500,00

24,14

970,00

15,61

62,1422
 Լատվիա լատ

դոլար ԱՄՆ

70,43

78,81

360,00

402,82

 0,8937
 Լիտվա լիտ

դոլար ԱՄՆ

108,00

120,85

325,00

363,66

0,8937
 Մոլդովա լեյ

դոլար ԱՄՆ

861,80

45,72

1 900,00

100,80

 18,8488
 Ռուսաստան ռուբլ

դոլար ԱՄՆ

4 383,59

78,50

5 965,00

106,82

 55,8413
 Տաջիկստան սոմոնի

դոլար ԱՄՆ

130,00

20,77

250,00

39,93

 6,2602
 Ուզբեկստան սում

դոլար ԱՄՆ

231 575,00

90,61

118 400,00

46,33

 2555,60
 Ուկրաինա գրիվնա

դոլար ԱՄՆ

949,00

45,18

1 218,00

57,99

 21,0052
 Էստոնիա եվրո

դոլար ԱՄՆ

158,37

177,21

390,00

436,39

 0,8937

Նվազագույն կենսաթոշակի չափի շարժը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – arm
Նվազագույն կենսաթոշակի չափի շարժը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – rus
Նվազագույն աշխատավարձի չափի շարժը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – arm
Նվազագույն աշխատավարձի չափի շարժը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – rus
Մեկ ԱՄՆ դոլարին համարժեք ազգային արժույթի միավորը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – arm
Մեկ ԱՄՆ դոլարին համարժեք ազգային արժույթի միավորը 01.07.2015 թվականի դրությամբ ըստ ամիսների – rus
Կենսաթոշակի և աշխատավարձի նվազագույն չափերը 01.07.2013 թվականի դրությամբ – arm
Կենսաթոշակի և աշխատավարձի նվազագույն չափերը 01.07.2013 թվականի դրությամբ – rus