1. «Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենք
 2. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք
 9. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին ՀՀ օրենք (ուժը կորցրած է ճանաչվել 01.01.2013թ.)
 10. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 12. «Նորմատիվ ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
 13. «ՀՀ Դատական օրենսգիրք Սահմանադրական օրենք»
 14. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենք
 15. «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք

Քաղաքացիական ծառայություն

 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
 2. ՀՀ օրենք«Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք