Արհեստակցական կազմակերպության բարձրագույն մարմինը արհեստակցական կազմակերպության ժողովն է: Արհեստակցական կազմակերպությունը բաղկացած է նախագահությունից և վերստուգիչ հանձնաժողովից, որոնք ձևավորվում են ժողովի կողմից` հինգ տարվա լիազորություններով:

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահության կազմը

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահ`Լևոն Լալայան

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահի տեղակալ`  

Արհեստակցական կազմակերպության նախագահության անդամներ`
Աննա Ավետիսյան 
Հասմիկ Ղուկասյան
Սոնյա Մեհրաբյան 
Սուսաննա Սամսոնյան
Վարազդատ Հովհաննիսյան

Արհեստակցական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի կազմը
Արհեստակցական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահ` Արմինե Սարգսյան
Արհեստակցական կազմակերպության վերստուգիչ հանձնաժողովի անդամ`