Գլխավոր Այլ նպաստներ Առողջարանային բուժման նպաստ

Առողջարանային բուժման նպաստ

Առողջարանային բուժման նպաստը տրվում է հիվանդանոցային բուժական հաստատությունից (ստացիոնարից) անմիջապես առողջարան բուժման ուղարկված վարձու աշխատողներին, ինչպես նաև տուբերկուլյոզային առողջարան մեկնած վարձու աշխատողներին` առողջարանում գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից:

Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց առողջարանային բուժման նպաստ չի տրամադրվում: