Գլխավոր Այլ նպաստներ Պրոթեզավորման նպաստ

Պրոթեզավորման նպաստ

Վարձու աշխատողներին պրոթեզավորման նպաստ տրվում է պրոթեզավորման նպատակով հիվանդանոցային բուժական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածի աշխատանքային օրերի համար` սկսած երկրորդ աշխատանքային օրվանից:

Ինքնուրույնաբար իրենց աշխատանքով ապահոված անձանց պրոթեզավորման նպաստ տրվում է պրոթեզավորման նպատակով հիվանդանոցային բուժական հաստատությունում (ստացիոնարում) գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածի համար: