Կենսաթոշակառուներին

Կենսաթոշակի տեսակներ

  1. Աշխատանքային

2. Զինվորական

Զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունի`

  1. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության, ոստիկանության, ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմինների և Հայաստանի փրկարար ծառայության համակարգի հրամանատարական և ոչ հրամանատարական (սպայական, ենթասպայական, շարքային) կազմի ծառայողը.
  2. վարժական հավաքների կանչված զինապարտը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության մարտական գործողությունների մասնակիցը.
  3. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայողը և դատական ակտերի հարկադիր կատարողը:

2015թ. հուլիսի 1-ից զինվորական կենսաթոշակի չափի աճը