Հարգելի՛ քաղաքացիներ,

Հարգելի՛  քաղաքացիներ,

2021 թվականի հունվարի 1-ից Երևան, Գյումրի և Վանաձոր քաղաքներում կենսաթոշակ, ծերության, հաշմանդամության և կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստ, խնամքի նպաստ վճարելը վերսկսելու, ստանալու իրավունքը վերականգնելու, կենսաթոշակը վերահաշվարկելու, կենսաթոշակի տեսակը  փոխելու դիմումներ ներկայացնելիս կենսաթոշակը վճարվելու է անկանխիկ եղանակով. բացառությամբ՝

  • առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամ կենսաթոշակառուներին
  • 75 տարին լրացած կենսաթոշակառուներին
  • լիազորագրով վճարվող դեպքերին
  • 14 տարին լրացած անչափահասին վճարվող կենսաթոշակների (նպաստների) դեպքերի:
ԿԻՍՎԵԼ