Հայտարարություն_Կենտրոն-2 տ/բ_26.07.2019

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության «Կենտրոն-2» տարածքային բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 25/1-3.2-303) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմել  են  Լիլիթ Սարգսյանը, Աիդա Մարտիրոսյանը, Սուրիկ Գրիգորյանը, Հասմիկ Խանվելյանը, Արփինե Չինարյանը, Մարիա Ստեփանովան  և Անահիտ Սահակյանը:

Այդ պաշտոնում 2019թ. հուլիսի 26-ից նշանակվել է Մարիա Ստեփանովան:

 

ԿԻՍՎԵԼ