Միջազգային սեմինար-խորհրդակցություն

Միջազգային սեմինար-խորհրդակցություն սոցիալական ապահովության և կենսաթոշակային բարեփոխումների վերաբերյալ (կազմակերպվում է Եվրահանձնաժողովի TAIEX օժանդակության գործիքի շրջանակներում)

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍԵՄԻՆԱՐ-ԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Օր 1. Կենսաթոշակային համակարգերը և բարեփոխումները ԵՄ անդամ երկրներում

10:00 Մասնակիցների ժամանում և գրանցում
10:30 Բացման խոսք
Արթուր Գրիգորյան – ՀՀ ԱՍՀ նախարար

Տրայան Հրիստեա – Դեսպան, Հայաստանում ԵՄ Պատվիրակության ղեկավար
Արտեմ Ասատրյան – ՍԱՊԾ պետ
11:00 Ճեպազրույց լրագրողների համար
11:15 ԵՄ հիմնական գործողությունները կենսաթոշակների ոլորտում

Տկն Սաբին Հորսման, Սոցիալական ապահովության հետազոտությունների և քաղաքականության, GVG ասոցիացիա, Գերմանիա

11:35 Ակնարկ Ֆրանսիայի կենսաթոշակային բարեփոխումների մասին. կենսաթոշակների եվրոպական միտումներից դեպի ազգային կոնկրետացում
Պրն Գիլոմ Ֆիլհոն, Եվրամիությունում Ֆրանսիայի Սոցիալական Ապահովության Հաստատությունների Ներկայացչություն
11:50 Շվեդական կենսաթոշակային համակարգի ներածություն

Պրն Առնե Պոլսըն, Շվեդիայի կենսաթոշակային գործակալություն

12:10 Սուրճի ընդմիջում
12:20 Պետական կենսաթոշակային համակարգի վերջին փոփոխությունները ՄԹ-ում – Ազգային Զբաղվածության խնայողությունների Տրաստ
Պրն Դերեկ Քոլհարդ, Կենսաթոշակային միջազգային կենտրոն, ՄԹ, նախկին տեխնիկական կառավարիչ
12:40

ԵՄ կենսաթոշակային համակարգերի ներկա մարտահրավերները

Տկն Սաբին Հորսման, Սոցիալական ապահովության հետազոտությունների և քաղաքականության, GVG ասոցիացիա, Գերմանիա
13.00

Ճաշ

14:30 Բարեփոխումների հայկական մասնակիցների զեկուցումները.

– ՀՀ ԱՍՀՆ
– ՀՀ ԿԲ
– ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն
16:00

Սուրճի ընդմիջում

16:15

Հարց ու պատասխան, բաց բանավեճ և առաջարկներ

16:45 Առաջին օրվա եզրափակում
Օր 2. ֆինանսական գրագիտությունը կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջանակներում
09:30 Գրանցում
10:00 Զեկուցում – Խնդիրներ և մարտահրավերներ. կենսաթոշակային իրազեկում և ֆինանսական գրագիտություն
Արտակ Ղազարյան, տնօրեն, ԿՀԻԿ հիմնադրամ
10:15 Էստոնիայի կենսաթոշակային համակարգի դասերը ֆինանսական գրագիտության, սպառողների պաշտպանության և իրազեկման հարցերում
Պրն Վեյկո Տալի, Էստոնիայի ֆինանսների նախարարություն
11:00
Սուրճի ընդմիջում
11:15 Էստոնական կենսաթոշակային բարեփոխումների դեպքի ուսւումնասիրություն. հանրային կապեր և մարկետինգ
Տկն Այվե Լեվանդի, LH Concept, Էստոնիա
11:40 Հայաստանի կենսաթոշակային բարեփոխումներ. ինչպես կազմել PR ծրագիր
Տկն Այվե Լեվանդի, LH Concept, Էստոնիա
12:00 Բաց քննարկումներ և առաջարկներ
12:30 Մամլո ասուլիս
13:00 Ճաշ
14:30 Կենսաթոշակային տեղեկատվություն – ապահովագրված անձանց տեղեկատվական կարիքների բավարարում
Պրն Առնե Պոլսըն, Շվեդիայի կենսաթոշակային գործակալություն
15:00 Ֆինանսական գրագիտությունը Չեխիայի հանրապետությունում
Պրն Մարտին Ստեփանեկ, Չեխիայի հանրապետության Աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության նախարարություն
15:30 Սպառողների սահմանափակ ազատությանինքնորոշման հետևանքները պարտադիր կուտակային համակարգերի համար
Պրն Կարոլի Մայք, Բուդապեշտի Կորվինուս համալսարան, Հունգարիա
16:00
Բաց քննարկում և առաջարկներ կենտրոնանալով.
-ԵՄ անդամ երկրների կենսաթոշակային իրազեկման և ֆինանսկական գրագիտության համար   պատասխանատու կառույցները
-Աջակցություն ԿՀԻԿ հիմնադրամին համապատասխան կառույցների հետ համագործակցությունը    զարգացնելու
-ԵՄ անդամ երկրների համապատասան կառույցների կողմից կիրառվող ռազմավարական    հաղորդակցություն
-Շահառուների դասակարգում և դասակարգված շահառուների հետ հետագա աշխատանք
-Ինչպես ցածր եկամուտ ունեցող երկրների ֆինանսական ինստիտուտները կարող են ավելի լավ ծառայություններ մատուցել իրենց հաճախորդներին
-Ֆինանսապես իրազեկ որոշումներ կայացնելու կարևորությունը
-Քաղաքական երկխոսության և ռազմավարական հաղորդակցության կարևորությունը:
16:30 Սուրճի ընդմիջում հանդիպում հիմնական մասնակիցների հետ
17:00 Եզրափակիչ նկատառումներ և հետագա պայմանավորվածություններ
17:15 Սեմինար-խորհրդակցության ավարտ

ԿԻՍՎԵԼ