Կարգավորիչ գիլյոտինը Հայաստանում

2014թ. հունիսի 2-4-ը, ՀՀ կառավարության աշխատակազմի օրենսդրության կարգավորման ազգային կենտրոնը՝ ԵԱՀԿ աջակցությամբ, Երևանում անցկացրեց գործարար միջավայրի կարգավորման ընթացակարգերի պարզեցման վերաբերյալ դասընթացների շարք՝ Հայաստանի նախարարությունների և պետական մարմինների քաղաքացիական ծառայողների համար:

prip.am – «Կենսաթոշակային բարեփոխումների իրականացման ծրագիրը» շարունակում է աջակցել ՀՀ ԱՍՀՆ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության (ՍԱՊԾ) աշխատակազմի կարողությունների հզորացման միջոցառումների ծրագրին, որի շրջանակներում մարտի 15-16-ը Ջերմուկ քաղաքում կազմակերպվեց «Քաղաքացիական ծառայությունը սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում» խորագրով սեմինար-դասընթաց՝ հատուկ ՍԱՊԾ սկսնակ աշխատակիցների համար, ովքեր դեռևս գիտելիքները լրացնելու, համակարգին ավելի խորությամբ ծանոթանալու և մասնագիտական փորձառության կարիք ունեն:

ԿԻՍՎԵԼ