Armenian

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայասատանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության միջոցով իրականացվող սոցիալական ապահովության ծրագրերի ծախսերի մասին 2016 թվականի տարեկան

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Հայասատանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության միջոցով իրականացվող սոցիալական ապահովության ծրագրերի ծախսերի մասին 2017 թվականի տարեկան

 

Բաժին Խումբ Դաս Ծրագիր Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի, դասերի և ֆինանսավորվող ծրագրերի անվանումները 2017թ.
հաստատված բյուջե փոփոխ.
ճշտված բյուջե փաստացի ծախսը
Ա Բ Գ Դ 1 2 3 4 5
Ընդամենը ծախսեր  այդ թվում` ըստ ծախսային ծրագրերի 353,639,132.4  (4,500,839.8) 349,138,292.6 348,386,043.5
08 02 05 07 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճար 45,600.0     (8,453.3) 37,146.7 36,746.7
08 02 05 13 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց ամենամսյա պատվովճարի հետ կապված վճարման ծառայություններ 456.0 -   
456.0 185.6
10 01 01 01 Աշխատողների աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված` խեղման, մասնագիտական հիվանդության և առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցում 90,231.2      (5,931.2) 84,300.0 83,903.5
10 02 01 01 Սպայական անձնակազմի և նրանց ընտանիքի անդամների կենսաթոշակային ապահովում 24,323,671.6     896,614.4 25,220,286.0 25,214,732.1
10 02 01 02 Շարքային զինծառայողների  և նրանց ընտանիքի անդամների կենսաթոշակային ապահովում 634,945.0     (40,945.0) 594,000.0 592,601.7
10 02 01 03 Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական նպաստներ 13,958,477.4      (75,186.4) 13,883,291.0 13,878,809.9
10 02 01 04 ՀՀ օրենքներով  նշանակված կենսաթոշակներ 2,632,317.8   (133,202.2) 2,499,115.6 2,490,185.3
10 02 01 09 Աշխատանքային  կենսաթոշակներ 223,469,456.1   (2,394,104.0) 221,075,352.1 220,741,917.1
10 03 01 01  Զոհված՝ հետմահու Հայաստանի ազգային հերոսների և  Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի  անդամներին տրվող պարգևավճար  154,800.0      6,416.3 161,216.3 160,781.7
10 03 01 02 Կենսաթոշակառուի, ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում սոցիալական  նպաստառուի մահվան դեպքում  տրվող թաղման նպաստ 4,909,000.0 -  
4,909,000.0 4,872,969.9
10 04 01 02 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստներ 39,498,346.6 (2,509,433.9) 36,988,912.7 36,752,295.2
10 04 01 03 Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստ 2,866,536.0 18,180.0 2,884,716.0 2,872,197.3
10 04 01 05 Մայրության նպաստի վճարում (հղիության  և ծննդաբերության նպաստ) 10,432,641.9 -    
10,432,641.9 10,432,324.8
10 04 01 06 Երեխային ծննդյան միանվագ նպաստ  9,550,650.0 638,625.9 10,189,275.9 10,156,311.1
10 07 01 01 Վետերանների պատվովճարներ 418,800.0  (68,800.0) 350,000.0 348,019.3
10 07 01 04  ՀՄՊ մասնակիցներին, ՀՄՊ և այլ պետություններում մարտական գործողությունների ընթացքում զոհված զինծառայողների ընտանիքներին տրվող և 25.11.1998թ. ՀՕ-258 օրենքի 34.1 հոդվածի 1-ին մասով սահմանված պարգևավճարների տրամադրում 11,774,740.0 (432,740.0) 11,342,000.0 11,319,653.6
10 07 01 06 «ՎՏԲ- Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցում 1,485,148.6 -   1,485,148.6 1,484,742.4
10 09 01 01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  (ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայություն) 2,102,608.1 (59,189.9) 2,043,418.2 2,003,165.9
10 09 02 02 Պետական հիմնարկների և կազմակերպությունների աշխատողների սոցիալական փաթեթի ապահովում 44,856.0 (5,996.0) 38,860.0 38,100.0
10 09 02 06 Կենսաթոշակային ապահովության, Ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպաստների, պարգևավճարների, պատվովճարների և այլ ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 1,941,118.5 (352,520.2) 1,588,598.3 1,587,043.6
10 09 02 08 ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքում նպաստի վճարում 2,659,238.2 -   2,659,238.2 2,658,546.3
10 09 02 10 Ժամանակավոր անաշխատունակության թերթիկների տպագրություն 11,016.0 -   11,016.0 7,560.0
10 09 02 11 Կենսաթոշակի նշանակման և վճարման համար անհրաժեշտ ձևաթղթերի տպագրություն 1,101.6 -   1,101.6 498.0
10 09 02 13 Զինվորական կենսաթոշակառուների տեղեկատվական համակարգի ներդրման, վարման, սպասարկման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ   7,000.0 -   7,000.0 6,950.0
10 09 02 15 Կենսաթոշակառուների  հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգի ծառայություններ 42,000.0 -   42,000.0 42,000.0
10 09 02 16 Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության տեղեկատվական ներքին պորտալի սպսարկում 18,240.0  -   18,240.0 18,240.0
10 09 02 17 «ՎՏԲ- Հայաստան» ՓԲԸ-ում ավանդատու հանդիսացող քաղաքացիների, որպես նախկին ԽՍՀՄ Խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ը ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցման հետ կապված ծառայություններ 17,821.8 -   17,821.8 17,814.8
10 09 02 18  Զոհված՝ հետմահու Հայաստանի ազգային հերոսների և  Մարտական խաչ շքանշանով պարգևատրված անձի ընտանիքի  անդամներին տրվող պարգևավճարի վճարման հետ կապված ծառայություններ 1,548.0 -   1,548.0 775.3
10 09 02 19 Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստների  վճարման հետ կապված ծառայություններ 473,980.2 (28,050.9) 445,929.3 441,803.2
10 09 02 20 Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման հետ կապված ծառայություններ 28,665.4 (9,274.7) 19,390.7 19,207.9
10 09 02 23 Կենսաթոշակային համակարգի հանրային իրազեկման աշխատանքներ 44,120.4 -   44,120.4 44,120.4
01 01 03 04 Արտասահմանյան պաշտոնական գործողումներ 0.0 1,301.3 1,301.3 1,301.3
04 09 01 20 Պետական կառավարման մարմինների կողմից դատարան տրվող ծախսեր 0.0 2,690.0 2,690.0 2,690.0
11 01 01 01 ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 0.0 59,160.0 59,160.0 57,850.0

 

 

© 2012 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն վեբկայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Առկա նյութերն ու լուսանկարներն արտատպելիս, ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս հղումը www.ssss.am վեբկայքին պարտադիր է: 

_____________________________________________________________________________________________________

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ` 39065702@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)