Armenian

Կենսաթոշակառուներին

Հարգելի´ այցելու,

Դուք կարող եք ծանոթանալ Կենսաթոշակի տեսակներին, նրանց հաշվարկին, նշանակմանը և անհրաժեշտ փաստաթղթերին:

 

Կենսաթոշակի հաշվիչի միջոցով կարող եք մուտքագրել Ձեր աշխատանքային ստաժը, հաշմանդամության դեպքում նաև կարգը, և տեսնել Ձեր կենսաթոշակի չափը:

 


 

2015Թ.-Ի ՀՈՒՆՎԱՐԻ 1-ԻՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԻ ՉԱՓԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ

ՍՏԱԺԻ ՏԱՐԻ/ՆԵՐ 2013Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ 2014Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ 2015Թ. Կ/Թ-Ի ՉԱՓԸ

2015Թ. ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ

2014Թ. ՆԿԱՏՄԱՄԲ` %-ՆԵՐՈՎ

2015Թ. ԱՎԵԼԱՑՈՒՄԸ

2014Թ. ՆԿԱՏՄԱՄԲ` ԴՐԱՄՈՎ
0 13000 14000
16000  14.3% 2000
 1 13018 14070
16080 14.3% 2010
 2 13072 14280
16320 14.3% 2040
 3 13162  14630 16720 14.3% 2090
 4 13288  15120 17280 14.3%
2160
 5 13450 15750 18000 14.3% 2250
6 և ավել ստաժի տարիներ

 


Պետական կենսաթոշակ

Պետական կենսաթոշակային ապահովությունը պետական բյուջեի միջոցների հաշվին oրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով անձանց ապահովում է պետական կենսաթոշակով:

Պետական կենսաթոշակային ապահովության հարաբերությունները կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով, «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական այլ ակտերով:

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պետական կենսաթոշակային ապահովության կառավարմանը և ֆինանսավորմանն առնչվող հարաբերությունները, սահմանում է պետական կենսաթոշակների տեսակները, կենսաթոշակ հաշվարկելու (վերահաշվարկելու), նշանակելու և վճարելու պայմաններն ու կարգը:

Քաղաքացիների առանձին խմբերի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով կարող են սահմանվել պետական կենսաթոշակային ապահովության այլ պայմաններ:

Պետական կենսաթոշակային քաղաքականության սկզբունքներն են`

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք


 

 

© 2012 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են:

Սույն վեբկայքում տեղադրված տեղեկատվությունը և լուսանկարները պաշտպանվում են հեղինակային և հարակից իրավունքների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ: Առկա նյութերն ու լուսանկարներն արտատպելիս, ամբողջական կամ մասնակի օգտագործելիս հղումը www.ssss.am վեբկայքին պարտադիր է: 

_____________________________________________________________________________________________________

Պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ` 39065702@e-citizen.am

(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)