Հայտարարություններ փորձագետի թափուր պաշտոնների մասին