ՍԱԾ կողմից 2019 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ