Թափուր պաշտոնների համար դիմումների ընթացքը

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

        Տեղեկացվում է, որ Սոցիալական ապահովության ծառայության Սիսիանի տարածքային բաժնի առաջատար մասնագետը (ծածկագիր՝ 25/1-4.1-251) 2018թ. նոյեմբերի 26-ից  վերադարձել է աշխատանքի: