Երկուշաբթի, Հունիս 1, 2020

Օրենսդրություն

Օրենքներ

 1. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասին»
 2. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին»

Որոշումներ

 1. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին»
 2. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեցնելու հավաստագիր ստանալու համար թեստավորում անցկացնելու և քաղաքացիական ծառայության կրտսեր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը սահմանելու մասին»
 3. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի ատեստավորում անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
 4. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների կատարելագործման նպատակով գործուղելու կարգը սահմանելու մասին»
 5. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին»
 6. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
 7. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու համար թեստեր կազմելու կարգը սահմանելու մասին»
 8. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին»
 9. ՀՀ ՔԾԽ որոշումը «Քաղաքացիական ծառայողի էթիկայի կանոնները սահմանելու մասին»