Կիրակի, Օգոստոս 18, 2019

Հարցաշարեր

  1. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար
  2. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի թեստավորման առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար (Մաս I)
  3. Քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենսդրության բնագավառի թեստավորման առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն և գլխավոր պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար (Մաս II)
  4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության իրավասությունը սահմանող ՀՀ օրենսդրության բնագավառ գլխավոր-բարձրագույն պաշտոնների համար
  5. ՀՀ Սահմանադրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար
  6. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության իրավասությունը սահմանող ՀՀ օրենսդրության բնագավառի առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորման, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորման հարցաշար
  7. ՀՀ Սահմանադրության բնագավառի թեստային առաջադրանքների քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների մրցույթ և ատեստավորում, կրտսեր պաշտոնների ատեստավորում անցկացնելու հարցաշար 2016