Չորեքշաբթի, Հունիս 19, 2019
 1. «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենք
 2. «Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
 3. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
 4. «Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների սոցիալական ապահովության մասին» ՀՀ օրենք
 5. «Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների մասին» ՀՀ օրենք
 6. «Ժամանակավոր անաշխատունակության և մայրության նպաստների մասին» ՀՀ օրենք
 7. «Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենք
 8. «Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին ՀՀ օրենք (ուժը կորցրած է ճանաչվել 01.01.2013թ.)
 9. «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենք
 10. «Եկամտային հարկի, շահութահարկի և սոցիալական վճարի անձնավորված հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք
 11. «Նորմատիվ ակտերի մասին» ՀՀ օրենք
 12. «ՀՀ Դատական օրենսգիրք Սահմանադրական օրենք»
 13. «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենք
 14. «Բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենք

Քաղաքացիական ծառայություն

 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք
 2. «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք