Հայտարարություն` Սոցիալական ապահովության ծառայությունում փորձագետներ ներգրավելու մասին

Հայտարարություն՝

Սոցիալական ապահովության ծառայությունում փորձագետներ ներգրավելու մասին

Հայաստանի Հանրապետությունում Covid-19-ի հաղթահարման նպատակով Կորոնավիրուսի սոցիալական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված  սոցիալական աջակցության ծրագրերի և միջոցառումների շահառուների կողմից Սոցիալական ապահովության ծառայությունում (այսուհետ՝ Ծառայություն) էլեկտրոնային հարթակներով ստացվող դիմումների մեծ քանակը առաջացրել է Ծառայությունում դիմումների դիտարկման և մշակման կանոնադրական գործառույթի ծավալի կտրուկ ավելացում: Կազմակերպությունների, քաղաքացիների և օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչությունում փորձագետներ ներգրավելու  նպատակը դիմումների մշակման, համակարգ մուտքագրման և դիմումատուներին համապատասխան խորհրդատվություն տրամադրելու գործառույթի իրականացումն է, մեծաքանակ դիմումների դիտարկումն ու սահմանված ժամկետների պահպանումը:

1.Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների եվ օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչությունում փորձագետ

2.Սոցիալական ապահովության ծառայության կազմակերպությունների, քաղաքացիների եվ օտարերկրյա պետությունների հետ համագործակցության վարչությունում փորձագետ

ԿԻՍՎԵԼ